P.G. Wolters, fouragehandel & dierenwinkel, Broeksterwoude 0511 421 874

P.G Wolters
P.G. Wolters

Vragen of bestellen?

0511 - 421 874

Offerte aanvragen

Bezorgroute 1

Op woensdag:
Oudkerk, Wyns, Birdaard, Jislum, Hallum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Blija, Lichtaard, Holwerd, Hogebeintum.

Op donderdag:
Veenwouden, Bergum, Garijp, De Tike, Wartena, Oudega.

In weeknummers: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 en 50.

Bezorgroute 2

Op maandag:
Molenend, Roodkerk, Oudkerk, Giekerk, Oenkerk, Rijperkerk, Tietjerk, (Rinsumageest) en Buitenveld.

Op dinsdag:
Broeksterwoude en Veenwouden.

Op woensdag:
Damwoude, Wouterswoude, Driesum, Oostrum.

Op donderdag:
Hardegarijp, Lekkum, Leeuwarden, Goutum, Jelsum, Stiens, Bears.

In de weeknummers: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 en 51.

Bezorgroute 3

Op maandag:
Damwoude, Rinsumageest, Birdaard, Foudgum, Bornwird, Hantum(huizen), Aalzum, Morra, Niawier, Ternaard, Waaxens, Dokkum, Holwerd, Sybrandahuis.

Op dinsdag:
Broeksterwoude, De Valom, Rinsumageest.

In de weeknummers: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 en 52

Bezorgroute 4

Op donderdag:
Zwaagwesteinde, Kollumerzwaag, Twijzelerheide, Jistrum, Kootstertille, Twijzel, Buitenpost, Oudwoude, Kollum, Kollumerpomp, Surhuizum, Houtigehage, Oostermeer.

In de weeknummers: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 en 49

Wij leveren o.a.